Địa Chỉ: 361/2 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 5, Quận 3