Tầng 14, tòa nhà 21T1 Đường Vũ Trọng Phụng. Quận thành Xuân, Hà nội